2106929554 6997143091 Στυλιανού Λαΐου 14, Αμπελόκηποι kintispanagiotis@outlook.com
hero image


 

Δίπλωμα Αυτοκινήτου
Σχολή Οδηγών Κιντής Παναγιώτης - Ερασιτεχνικά Διπλώματα - Δίπλωμα Μοτοσυκλέτας - Αμπελόκηποι Αττική

 

Η διαδικασία εκπαίδευσης για την οδήγηση ενός αυτοκινήτου αρχίζει όταν ο ενδιαφερόμενος οδηγός φθάνει τα 18 χρόνια. Σε αυτό το σημείο, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την ηλικία του υποψηφίου.

Για τον ερασιτέχνη οδηγό, ο οποίος αποκτά το νέο τύπου δίπλωμα, ισχύει η υποχρέωση ανανέωσης κάθε 15 χρόνια, συνοδευόμενη από τις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις, μέχρι την ηλικία των 65 ετών. Στη συνέχεια, η ανανέωση πρέπει να πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια, εφόσον οι ιατροί επιτρέπουν τη συνέχιση της οδήγησης.

Με το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου, ο κάτοχος επιτρέπεται να οδηγεί στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Κατηγορία Β1: Επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν ήδη άδεια οδήγησης αυτής της κατηγορίας, η οποία εκδόθηκε από αρχές της αλλοδαπής, κατά την ανταλλαγή ή μετατροπή της σε ελληνική.
 • Κατηγορία Β: Επιτρέπεται η οδήγηση αυτοκινήτων με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg, σχεδιασμένων για τη μεταφορά το πολύ οκτώ (8) επιβατών, εκτός από τον οδηγό. Αυτά τα αυτοκίνητα μπορούν να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, υπό τον όρο ότι η συνολική μάζα δεν υπερβαίνει τα 4.250 kg, και η οδήγηση τους επιτρέπεται με άδεια οδήγησης της κατηγορίας Β.
 

 

     
     
 

Για να ξεκινήσεις τα μαθήματα θεωρητικά και πρακτικά για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης, ο πρώτος σταθμός είναι η έκδοση του Δελτίου Εκπαίδευσης & Εξέτασης (ΔΕΕ).

Αν είναι το πρώτο σου δίπλωμα, χρειάζεται να:

 1. Είσαι κάτοχος ΑΦΜ: Πρέπει να έχεις αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
 2. Κατέχεις Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας: Η ταυτότητα ή η άδεια πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες.
 3. Τυπώσεις 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm): Απαιτούνται 4 φωτογραφίες για τις διάφορες εγγραφές.
 4. Περάσεις από Παθολόγο & Οφθαλμίατρο: Απαιτείται ιατρική έγκριση από παθολόγο και οφθαλμίατρο.
 5. Εκδώσεις & πληρώσεις τα παρακάτω παραβολα (από το e-Παράβολο):
  (Άδεια οδήγησης Χορήγηση-Επέκταση-Ανανέωση κωδ. 20)
  (Ενοποιημένο Αρχική Χορήγηση κατηγορίας κωδ. 32)
  (Θεωρητική Εξέταση Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο. κωδ. 2037)
  (Δοκιμασία Προσόντων και συμπεριφοράς κωδ. 2038)
 6. Συμπληρώσεις την Αίτηση Εκτύπωσης Διπλώματος: Υποβολή αίτησης για εκτύπωση του διπλώματος.
 7. Συμπληρώσεις την Αίτηση Αρχικής Χορήγησης (Μ-ΤΑΟ01) του Υ.Μ.Ε.: Υποβολή της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης.
   

Εάν επιθυμείς επέκταση του διπλώματός σου, θα πρέπει να:

 1. Είσαι κάτοχος ΑΦΜ: Απαραίτητο για κάθε διαδικασία, ο αριθμός του Φορολογικού Μητρώου.
 2. Τυπώσεις 2 φωτογραφίες για το δίπλωμα (4cm x 6cm): Απαιτούνται για τις διάφορες εγγραφές.
 3. Κατέχεις Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας: Η ταυτότητα ή η άδεια πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες.
 4. Κατέχεις δίπλωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας: Απαιτείται όταν επιθυμείς επέκταση σε συγκεκριμένη κατηγορία οχήματος.
 5. Εκδώσεις & πληρώσεις τα παρακάτω παραβολα (από το e-Παράβολο):
  (Ενοποιημένο Επέκταση σε κατηγορία κωδ. 33)
  (Δοκιμασία Προσόντων και συμπεριφοράς κωδ. 2038)
 6. Συμπληρώσεις την Αίτηση Εκτύπωσης Διπλώματος: Υποβολή αίτησης για την εκτύπωση του επεκταθέντος διπλώματος.
 7. Συμπληρώσεις την Αίτηση Επέκτασης κατηγοριών (Μ-ΤΑΟ02) του Υ.Μ.Ε.: Υποβολή της αίτησης για την έκδοση της επέκτασης στις κατηγορίες που επιθυμείς.
 

 

 

Η κάρτα εκπαίδευσής μου εκδόθηκε, και τώρα; Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω το επόμενο κεφάλαιο.

Σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, πριν από τις εξετάσεις οδήγησης, πρέπει να πραγματοποιήσετε ορισμένα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα.

 • Θεωρητική Εκπαίδευση: Πρέπει να παρακολουθήσετε 21 ώρες θεωρίας στο ΚΕΘΕΥΟ (Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών). Αυτό θα σας παράσχει τις απαραίτητες γνώσεις για να επιτύχετε στις θεωρητικές εξετάσεις, καλύπτοντας θέματα όπως τα σήματα οδήγησης.
 • Πρακτική Εκπαίδευση: Απαιτείται να ολοκληρώσετε 25 ώρες πρακτικής οδήγησης σε εκπαιδευτικό αυτοκίνητο, είτε με αυτόματο είτε με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. Αυτό θα σας δώσει την απαραίτητη άνεση στο χειρισμό του αυτοκινήτου, γνώση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, δεξιότητες οικονομικής οδήγησης και ικανότητα στάθμευσης, προετοιμάζοντας σας για τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης.

Αν έχετε ήδη δίπλωμα μοτοσυκλέτας, η υποχρέωσή σας περιορίζεται σε 18 ώρες πρακτικής οδήγησης και εξέτασης.