2106929554 6997143091 Στυλιανού Λαΐου 14, Αμπελόκηποι kintispanagiotis@outlook.com
hero image


 

Δίπλωμα Μοτοσυκλέτας
Σχολή Οδηγών Κιντής Παναγιώτης - Ερασιτεχνικά Διπλώματα - Δίπλωμα Αυτοκινήτου - Αμπελόκηποι Αττική

 

Σε ποια ηλικία μπορεί κανείς να ξεκινήσει τη διαδικασία για το δίπλωμα μηχανής;

Η ηλικία εξαρτάται από την κατηγορία που επιλέγεις:

Το δίπλωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας, από την εφαρμογή του νέου τύπου διπλώματος από τις 19 Ιανουαρίου 2013 (ενιαίο για όλη την Ε.Ε.), περιλαμβάνει 4 κατηγορίες.

 • Κατηγορία ΑΜ από  16 χρονών  (μόνο με την υπογραφή κηδεμόνα).
 • Κατηγορία Α1 από 18 χρονών
 • Κατηγορία Α2 από 20 χρονών
 • Κατηγορία Α από 24 χρονών  ή μετά από 2 χρόνια κατοχής της Α2
 

 

     
     
 

Τι είδους μηχανή μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα που θα πάρω;
 

Ανάλογα την ηλικία σου και την κατηγορία που επέλεξες θα οδηγάς:

 • Κατηγορία ΑΜ: Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα (μέχρι 50 cm³)
 • Κατηγορία Α1: Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm³, μέγιστης ισχύος 11 kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και
  Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW
 • Κατηγορία Α2:  Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας.
 • Κατηγορία Α: Μοτοσικλέτες (οποιουδήποτε κυβισμού) και Μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW
 

 

 

Θέλω να ξεκινήσω μαθήματα οδήγησης. Πώς μπορώ να ξεκινήσω;

Για να ξεκινήσεις μαθήματα θεωρητικά και πρακτικά, πρέπει πρώτα να εκδοθεί το Δελτίο Εκπαίδευσης & Εξέτασης (ΔΕΕ).

Για την απόκτηση του πρώτου διπλώματος, πρέπει να:
 1. Έχεις ΑΦΜ.
 2. Κατέχεις Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες).
 3. Εκτυπώσεις 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm).
 4. Περάσεις από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο (κόστος 2 x 10€).
 5. Εκδόσεις και πληρώσεις τα εξής παράβολα (από το e-Παράβολο):
  Άδεια οδήγησης (Χορήγηση-Επέκταση-Ανανέωση κωδ. 20)
  Ενοποιημένο Αρχική Χορήγηση κατηγορίας κωδ. 32
  Θεωρητική Εξέταση Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο. κωδ. 2037
  Δοκιμασία Προσόντων και συμπεριφοράς κωδ. 2038
 6. Συμπληρώσεις την Αίτηση Εκτύπωσης Διπλώματος.
 7. Συμπληρώσεις την Αίτηση Αρχικής Χορήγησης (Μ-ΤΑΟ01) του Υ.Μ.Ε.

Με αυτά τα βήματα, θα είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις την εκπαίδευσή σου για το δίπλωμα οδήγησης.

Για την επέκταση διπλώματος από μοτοσυκλέτας:
 1. Έχεις ΑΦΜ.
 2. Εκτυπώσεις 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm).
 3. Κατέχεις Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες).
 4. Κατέχεις δίπλωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας
 5. να εκδώσεις & πληρώσεις τα εξής παράβολα (από το e-Παράβολο) :
  (Ενοποιημένο Επέκταση σε κατηγορία κωδ. 33)
  (Δοκιμασία Προσόντων και συμπεριφοράς κωδ. 2038)
 6. Συμπληρώσεις την Αίτηση Εκτύπωσης Διπλώματος.
 7. Συμπληρώσεις την Αίτηση Αρχικής Χορήγησης (Μ-ΤΑΟ02) του Υ.Μ.Ε.
Για την επέκταση διπλώματος από Αυτοκινήτου:
 1. Έχεις ΑΦΜ.
 2. Εκτυπώσεις 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm).
 3. Κατέχεις Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες).
 4. Κατέχεις δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 5. να εκδώσεις & πληρώσεις τα εξής παράβολα (από το e-Παράβολο) :
  (Ενοποιημένο Επέκταση σε κατηγορία κωδ. 33)
  (Δοκιμασία Προσόντων και συμπεριφοράς κωδ. 2037)
  (Δοκιμασία Προσόντων και συμπεριφοράς κωδ. 2038)
 6. Συμπληρώσεις την Αίτηση Εκτύπωσης Διπλώματος.
 7. Συμπληρώσεις την Αίτηση Αρχικής Χορήγησης (Μ-ΤΑΟ02) του Υ.Μ.Ε.

 

 

 

     
     
 

Εκδόθηκε η κάρτα εκπαίδευσης μου και τώρα;

Είστε έτοιμος να ξεκινήσετε. Βάση νόμου οφείλεται να πραγματοποιήσετε πριν τις εξετάσεις οδήγησης ορισμένα μαθήματα Θεωρητικά και Πρακτικά.

Για πρώτο δίπλωμα:

Θεωρητική Εκπαίδευση
Οφείλεται να παρακολουθήσετε στο ΚΕΘΕΥΟ (Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών) 31 ώρες θεωρίας* για να αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις για την επιτυχία σας στις θεωρητικές εξετάσεις (σήματα οδήγησης αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας).

Πρακτική Εκπαίδευση
Οφείλεται να πραγματοποιήσετε 14 ώρες πρακτικής οδήγησης σε εκπαιδευτική μοτοσυκλέτα (είτε με αυτόματο για ΑΜ ή Α1,  είτε με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων). Μέσα σ’ αυτές τις ώρες εκπαίδευσης θα αποκτήσετε την άνεση του χειρισμού της μοτοσυκλέτας, την γνώση και εφαρμογή του ΚΟΚ, την οικονομική οδήγηση και τις διαδικασίες ελιγμών μέσα στη πίστα έτσι ώστε να περάσετε εύκολα τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης.

ΟΙ 31 ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 20 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.

Για την επέκταση διπλώματος από μοτοσυκλέτας:

Θεωρητική Εκπαίδευση
Δεν υποχρεούστε σε θεωρητική εκπαίδευση, ούτε και σε θεωρητικές εξετάσεις.

Πρακτική Εκπαίδευση
Οφείλεται να πραγματοποιήσετε 6 ώρες πρακτικής οδήγησης σε εκπαιδευτική μοτοσυκλέτα (είτε με αυτόματο  Α1 μόνο,  είτε με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων). Μέσα σ’ αυτές τις ώρες εκπαίδευσης θα αποκτήσετε την άνεση του χειρισμού της μοτοσυκλέτας, την γνώση και εφαρμογή του ΚΟΚ, την οικονομική οδήγηση και τις διαδικασίες ελιγμών μέσα στη πίστα έτσι ώστε να περάσετε εύκολα τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης.

Για την επέκταση διπλώματος από Αυτοκινήτου:

Θεωρητική Εκπαίδευση
Οφείλεται να παρακολουθήσετε στο ΚΕΘΕΥΟ (Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών) 11 ώρες θεωρίας για να αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις για την επιτυχία σας στις θεωρητικές εξετάσεις (σήματα οδήγησης μοτοσυκλέτας).

Πρακτική Εκπαίδευση
Οφείλεται να πραγματοποιήσετε 12 ώρες πρακτικής οδήγησης σε εκπαιδευτική μοτοσυκλέτα (είτε με αυτόματο για ΑΜ ή Α1,  είτε με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων). Μέσα σ’ αυτές τις ώρες εκπαίδευσης θα αποκτήσετε την άνεση του χειρισμού της μοτοσυκλέτας, την γνώση και εφαρμογή του ΚΟΚ, την οικονομική οδήγηση και τις διαδικασίες ελιγμών μέσα στη πίστα έτσι ώστε να περάσετε εύκολα τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης.